Tjänsterna för arbetssökande måste förbättras

Arbets- och näringstjänsterna måste anpassa sig efter de arbetssökandes behov

För närvarande erbjuder arbets- och näringsbyråerna något olika tjänster för olika åldersgrupper och olika typer av arbetssökande. Helheten är komplicerad och experterna vid arbets- och näringsbyråerna har inte tillräckliga möjligheter att enligt eget omdöme främja de arbetssökandes sysselsättning på det sätt som är lämpligast för individerna. Det här skulle ändå vara det effektivaste sättet att främja sysselsättningen.

Mål

  • Tjänsterna för arbetssökande måste utvecklas till en enkel modell som utgår från de individuella utgångspunkterna, där experterna vid arbets- och näringsbyrån beaktar den lokala arbetsmarknadens behov och de arbetssökandes personliga utgångspunkter samt utgående från dessa definierar innehållet i de tjänster som erbjuds.
  • När arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna måste man skapa kommunala och kommungränsöverskridande ekosystem för sysselsättning och kompetens med en tillräckligt stor regional sysselsättningsbas.
  • Större vikt ska fästas vid att utveckla arbetssökandes kompetens och bredda studiemöjligheterna.

Motiveringar

Utgångspunkten för de nuvarande arbetskraftstjänsterna (den så kallade nordiska modellen för arbetskraftsservice) är att arbetssökande ska få individuellt stöd. Det här målet är visserligen gott, men man försöker i för stor utsträckning nå målet genom en modell som bygger på att samma storlek ska passa alla. I fortsättningen bör experterna på arbets- och näringsbyråerna få en möjlighet att omforma tjänsterna för arbetslösa till en helhet som ger varje arbetssökande de bästa förutsättningarna att hitta ett jobb. Samtidigt frigörs experternas arbetstid för att betjäna dem som behöver särskilt stöd för att kunna sysselsättas.
För att effektivt kunna främja sysselsättningen räcker det inte med en bra arbetskraftspolitik, utan det krävs också en mängd olika åtgärder och politik inom olika områden (såsom närings-, utbildnings-, boende- och trafikpolitik). Stora städer och kommunala samarbetsområden har de bästa möjligheterna att kombinera de politikområden som behövs till ett fungerande ekosystem som främjar sysselsättningen och där mångsidiga tjänster finns nära kommuninvånarna.
Det är viktigt med en tillräckligt bred sysselsättningsbas, eftersom det gör att tjänsterna kan produceras ekonomiskt och effektivt genom skalbarhet. Idealet skulle vara att kommunerna eller de kommunala samarbetsområdena i stor utsträckning kan betjäna arbetssökande genom att erbjuda alla tjänster över en disk.
Arbetslösa ska stå till arbetsmarknadens förfogande genom att delta i arbetskraftstjänsterna och aktivt söka jobb. Om de därtill vill studera är det inget som någon annan påverkas negativt av. För att främja sysselsättningen är det skäl att sluta bedöma om arbetssökande studerar på heltid eller som bisyssla, och om de därmed har rätt till utkomstskydd för arbetslösa, när det gäller andra studier än sådana som klart syftar till examen.

FFC:s övriga mål med koppling till tjänsterna för arbetssökande

  • Tjänsterna för upprätthållande av arbetsförmågan bör tillsammans med rehabiliteringen göras om till en effektivare helhet som stödjer arbetskarriärerna.
  • För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden krävs en mångsidig åtgärdshelhet.
  • Invandrarnas ställning på arbetsmarknaden måste förbättras.

Inställningar för kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användbarheten, utveckla vår webbplats och rikta kommunikation. Du kan godkänna alla kakor eller välja vilka kakor du godkänner.

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.