Rättvis omställning måste beaktas i alla klimatbeslut

Principen om rättvis omställning måste beaktas i alla klimat- och energipolitiska beslut och planer

Finland strävar efter koldioxidneutralitet senast 2035, vilket innebär stora och snabba förändringar i näringsstrukturen. För att förändringen ska lyckas krävs det att också arbetstagarna stödjer utvecklingen.

Mål

  • Skyldigheten att följa FN:s principer för rättvis omställning i det klimatpolitiska beslutsfattandet måste stärkas.
  • En omfattande bedömning av vilka konsekvenser utsläppsminskningsåtgärderna får för sysselsättningen och kompetensbehovet bör vara en förpliktande del av det klimatpolitiska beslutsfattandet.
  • Fackförbunden ska aktivt höras och engageras i beredningen, genomförandet och uppföljningen av de nationella och branschspecifika planerna över hur man begränsar klimatförändringen och anpassar samhället till klimatförändringen, samt i planerna för en rättvis omställning. Intressentsamarbetet ska vara långsiktigt och systematiskt.

Motiveringar

Finland strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2035. I praktiken innebär det stora och snabba förändringar i näringsstrukturen. För att också arbetstagarna i de branscher som genomgår stora förändringar ska stödja målet måste regeringen förpliktas att reagera på till exempel sysselsättningseffekterna av utsläppsminskningsåtgärderna och de snabbt förändrande kompetensbehoven hos arbetstagarna.
Att följa principen om rättvis omställning innebär att man främjar en klimatpolitik där man identifierar vilka effekter utsläppsminskningsåtgärderna har på sysselsättningen och vilka nya kompetensbehov som uppstår för arbetstagarna, samt att man systematiskt svarar på de förändrade behoven. Principen om rättvis omställning innebär också att man måste se till att den sociala tryggheten och omställningsskyddet är tillräckliga. Definitionen av principen om rättvis omställning bygger på klimatavtalet från Paris, vilket betyder att termen är allmänt erkänd inom internationell klimatpolitik. Det ger bra förutsättningar för att främja principerna.
Europeiska kommissionen har publicerat riktlinjer för hur man ska utarbeta anpassningsplaner. I riktlinjerna förutsätts att alla väsentliga intressenter (inklusive parterna på arbetsmarknaden) aktivt ska involveras under hela processen. För att klimatförändringarnas konsekvenser för företagshälsovården och sysselsättningen ska bli en del av den politiska debatten och beslutsfattandet är det viktigt att fackförbunden deltar i att bereda och följa upp genomförandet. Samtidigt ökar fackförbundens kompetens och förståelse för klimatförändringen och dess konsekvenser för samhället.

FFC:s övriga mål för klimatpolitiken

  • Det är viktigt att bemöta klimatåtgärdernas effekter på arbetsplatserna genom att stödja kompetens

Inställningar för kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användbarheten, utveckla vår webbplats och rikta kommunikation. Du kan godkänna alla kakor eller välja vilka kakor du godkänner.

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.