Ett jämlikt och likvärdigt arbetsliv

Ställningen för personer med atypiska jobb måste förbättras

Bland annat tvångsföretagande, staplade visstidsanställningar och ofrivilligt deltidsarbete är metoder för arbetsgivaren att spara in på arbetskraftskostnaderna och kringgå sina arbetsgivarskyldigheter. För arbetstagarna innebär de olika snuttjobben osäkerhet och ekonomisk knapphet.

Mål

  • Villkoren för användning av visstidsanställd arbetskraft måste skärpas, så att det bestående behovet av arbetskraft definieras tydligare än i dag.
  • Man måste slå fast att det ska finnas grundad anledning för deltidsanställningar som ingås på arbetsgivarens initiativ. Motsvarande bestämmelse finns redan gällande visstidsanställningar.
  • Semesterlagen måste reformeras så att också arbetstagare i korta anställningsförhållanden tjänar in 2,5 dagar semester i månaden. Man måste slå fast att snuttjobbare har subjektiv rätt till semester.
  • Man bör främja beredningen och stiftandet av nationell lagstiftning och EU-lagstiftning som förhindrar felklassificering av anställning och företagararbete (dvs. maskering av anställning).
  • Arbetsrådets befogenheter bör utvidgas till att omfatta gränsdragningssituationer gällande arbetsavtalslagens tillämpningsområde, visstidsanställningar och varierande arbetstid samt etablering av arbetstiden. På det här sättet får arbetstagarna snabbare och med lägre tröskel tillgång till rättsskydd.
  • Genuint självsysselsatta ska garanteras rätten att kollektivt förhandla om och utveckla villkoren för sitt arbete.

Motiveringar

Över 80 procent av alla arbetstagare har fast anställning. Antalet visstids- och deltidsanställningar har dock hela tiden ökat. Bristen på fast arbete är störst bland personer i åldern 25–34 år och bland kvinnor.
Enligt arbetsavtalslagen är huvudregeln en fast anställning på heltid, med visstids- och deltidsanställning som undantag. Arbetstagare får inte särbehandlas enbart på grund av längden på anställningen. De här principerna måste stärkas.
Visstidsanställning används till exempel ofta lagstridigt, eftersom lagen lämnar rum för tolkning. Många deltidsanställda får inte det antal arbetstimmar de önskar och är därför arbetslösa på deltid. I många fall överförs den ekonomiska risken för variationer i efterfrågan till snuttjobbare.
Det är inte befogat att personer som har varit anställda i mindre än ett år får mindre semester än personer som har varit anställda mer än ett år. Också snuttjobbare har rätt till betald semester på samma sätt som andra arbetstagare.
Det har blivit vanligare att anställningar till exempel maskeras som olika avtal om uppdrag och samarbete. Den teknologiska utvecklingen och plattformsekonomin gör att fenomenet blir ännu vanligare. I oklara situationer behövs fungerande rättsmedel med låg tröskel för att dra gränsen mellan vad som är en anställning och vad som är företagararbete.

FFC:s övriga mål för jämställdhet och likabehandling

  • Vi måste bli av med omotiverade löneskillnader.
  • Ställningen för dem som faller offer för diskriminering måste förbättras.
  • Vi måste få bukt med diskriminering på grund av graviditet och familjeledigheter.
  • Hemvårdsstödet måste reformeras och man måste säkerställa kvaliteten och tillgången på småbarnspedagogiska tjänster.

Inställningar för kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användbarheten, utveckla vår webbplats och rikta kommunikation. Du kan godkänna alla kakor eller välja vilka kakor du godkänner.

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.