En skatte- och finanspolitik som förbättrar välfärden

Hållbarhetsunderskottet måste åtgärdas genom en tätare skattebas

För att vi ska kunna trygga välfärdsstaten krävs det att vi åtgärdar hållbarhetsunderskottet som uppstår på grund av att befolkningen åldras. I stället för skattestöd och skatteavdrag behöver vi en tätare skattebas.

Mål

  • Det räcker inte med enbart sysselsättningsåtgärder för att åtgärda hållbarhetsunderskottet, utan det behövs också direkta utgifts- och skatteåtgärder. I stället för utgiftsnedskärningar bör tyngdpunkten ligga på skattehöjningar och särskilt på att förtäta skattebasen för kapital och förmögenhet.
  • Man måste avskaffa omotiverade skattestöd och skatteavdrag. Regeringsprogrammet ska innehålla en bindande notering om att skattestöden ska minskas med ett visst procentantal eller belopp.
  • Skattestödet i samband med dividendbeskattning vid onoterade bolag måste korrigeras. Reformen ska grunda sig på den rapport som en expertarbetsgrupp inom företagsbeskattningen gjorde år 2017, med undantag för slopande av maximigränsen för kapitalinkomstdividend med företagarlättnad.

Motiveringar

För att trygga välfärdsstaten som är viktig för löntagarna måste man åtgärda hållbarhetsunderskottet som uppstår när befolkningen åldras. Om man inte åtgärdar hållbarhetsunderskottet kommer det att finnas ett konstant tryck på att skära ner tjänsterna inom välfärdsstaten. När man skär ner utgifter ska tyngdpunkten ligga på till exempel företags- och jordbruksstöd, så att man inte behöver skära ner utgifterna för till exempel forskning, utbildning, social trygghet och hälsovård.
Skattesubventioner gör skattesystemet mer komplicerat, eftersom de gör systemet mindre transparent och svårare att förstå för både medborgare och företag. Det finns alltför många skattestöd och för många av dem finns inga hållbara grunder ur ett resursfördelningsperspektiv.
Det nuvarande systemet är inte effektivt med tanke på investeringar, produktivitet eller ekonomisk tillväxt. Investeringarna går inte till de ställen där de skulle ge högst avkastning före skatt. Det försämrar arbetsproduktiviteten. Genom en reform kunde man jämna ut skillnaderna i hur materiella och immateriella tillgångar behandlas i beskattningen och samtidigt skulle skatteneutraliteten öka, vilket betyder att beskattningen inte skulle snedvrida de beslut som företagen fattar. En utmaning är inkomstomvandling, det vill säga att förvärvsinkomst omvandlas till kapitalinkomst. Den nuvarande modellen innehåller ett incitament att lyfta inkomster som har intjänats genom arbete i form av dividender. Skatteförmånen leder till en listningströskel, vilket betyder att incitamenten att notera bolaget på börsen minskar.

Observera

Under de närmaste åren kommer reglerna för EU:s ekonomiska politik och Europeiska ekonomiska och monetära unionen att förnyas. Genom att aktivt och konstruktivt delta i reformerna kan Finland bidra till att man fattar beslut som stärker Europas och därmed också Finlands ekonomi. Samtidigt kan vi bäst försvara de drag på den finländska arbetsmarknaden och inom det finländska sociala trygghetssystemet som vi inte vill att unionen ska blanda sig i.

FFC:s övriga mål för skatte- och finanspolitiken

  • I ramförfarandet ska man också beakta skatteändringarna.
  • Man måste lägga större fokus på den sociala dimensionen av hållbar utveckling.

Inställningar för kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användbarheten, utveckla vår webbplats och rikta kommunikation. Du kan godkänna alla kakor eller välja vilka kakor du godkänner.

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.