En aktiv näringspolitik

Hållbar tillväxt ska stödjas genom en aktiv industripolitik

Den gröna omställningen och kampen mot klimatförändringen innebär en utmaning för de olika branscherna. Finland är ett attraktivt investeringsobjekt för industrin, men vi måste se till att det är så också i fortsättningen.

Mål

  • Prisutvecklingen för bränslen och elektricitet måste hållas måttlig.
  • Man måste stödja forskning och innovationer genom direkta stöd.
  • Man måste främja ny teknik, såsom små modulära kärnkraftverk och väteekonomi, genom reglering och genom att vid behov grunda samföretag mellan staten och den privata sektorn.
  • Vi måste satsa på kunnandet. Speciellt viktigt är det att satsa på yrkesutbildningen genom att trygga finansieringen och höja nivån på utbildningen.
  • För att garantera investeringssäkerheten måste regleringsmiljön vara förutsägbar (t.ex. system med förhandstillstånd).

Motiveringar

Industrins kostnader omfattar utöver lönekostnader också kostnader för energi, logistik, råvaror och komponenter samt investeringar och finansieringskostnader. Finland är ett attraktivt investeringsobjekt för industrin och det finns utrymme för lönerna att stiga när utgifterna ligger på en rimlig nivå jämfört med konkurrentländerna.
Den gröna omställningen och bekämpningen av klimatförändringen leder till att flera branscher befinner sig i ett brytningsskede. För att garantera att ny teknologi snabb kan utvecklas är det viktigt att kombinera den offentliga sektorns risktolerans med den privata sektorns kapital och kompetens. Vid behov måste man kunna grunda nya statsbolag för att skapa nya branscher.
Genom att satsa på forskning och innovationer kan vi garantera att företagen i Finland förnyas och att produktiviteten i samhällsekonomin ökar. När det gäller stöden till forskning, utveckling och innovationer bör man föredra de metoder som har den bästa genomslagskraften.
I Finland finns det exempel på industrianläggningar som under de senaste åren har fällts i ett förargligt sent skede (såsom BASF:s fabrik i Harjavalta). Det finns skäl att hålla fast vid den strikta regleringen, men för att garantera aktörernas rättssäkerhet och den allmänna investeringssäkerheten bör tillståndssystemet utvecklas, till exempel genom att utveckla ett system med förhandstillstånd.

FFC:s övriga mål för näringspolitiken

  • Den krisdrabbade turismsektorn måste stödjas.
  • I samband med trafikinvesteringar bör man betona kostnadseffektivitet och trygga finansieringen av basunderhållet av trafikleder.

Inställningar för kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användbarheten, utveckla vår webbplats och rikta kommunikation. Du kan godkänna alla kakor eller välja vilka kakor du godkänner.

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.