Den sociala tryggheten måste reformeras

Det måste bli lättare att få inkomstrelaterad dagpenning och nivån på dagpenningen måste förbättras

Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att trygga arbetstagarnas utkomst under arbetslöshetstiden samt att göra det möjligt att söka ett nytt jobb som motsvarar den egna kompetensen. Utkomsten för arbetslösa behöver förbättras, särskilt för dem som har jobbat i låglönebranscher.

Mål

  • Nivån på arbetslöshetsdagpenningen ska höjas, till exempel genom att slopa självrisktiden (5 dagar).
  • Arbetsvillkoret ska förkortas till tre månader så att det blir lättare att få inkomstrelaterad dagpenning.
  • Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet ska utvidgas till att omfatta alla. Det gör man genom att utveckla det nuvarande systemet med arbetslöshetskassor och förbättra nivån på utkomstskyddet för arbetslösa.
  • En kombinationsförsäkring som beaktar både löntagar- och företagarinkomster bör införas inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Motiveringar

I synnerhet personer med deltids- och snuttjobb har svårt att uppfylla det nuvarande arbetsvillkoret. Att slopa självriskdagarna är ett konkret sätt att förbättra utkomstskyddet för arbetslösa.
Det måste bli lättare för personer med olika arbetstider att få inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsvillkoret behöver förkortas, eftersom de som jobbar deltid och har snuttjobb har svårt att uppfylla det nuvarande arbetsvillkoret.
Inkomsterna från kombinerat lönearbete och företagararbete bör i högre grad påverka arbetslöshetsdagpenningen. Det här kan man göra genom att införa en kombinationsförsäkring där man försäkrar både löntagarinkomster och företagarinkomster. Nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen stiger när både löntagarinkomsterna och företagarinkomsterna påverkar den lön som ligger till grund för dagpenningen.

Inställningar för kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användbarheten, utveckla vår webbplats och rikta kommunikation. Du kan godkänna alla kakor eller välja vilka kakor du godkänner.

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.