Sosiaaliturvaa uudistettava

Sosiaaliturvaa on uudistettava, mutta kaikkea ei tarvitse muuttaa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on taata riittävä toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä. Suomalainen sosiaaliturva koostuu toimeentuloa turvaavista etuuksista sekä niihin perustuvista palveluista.

Tavoitteet

 • Ansioihin perustuvan sosiaaliturvan valmistelu on tehtävä kolmikantaisesti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.
 • Sosiaaliturvaa on uudistettava, mutta koko nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää ei kannata romuttaa, sillä se on perustaltaan hyvä:
  1. Sosiaaliturvan tulee olla edelleen syy- ja ansioperusteinen. Sosiaaliturvaa voi saada tietyn syyn, esimerkiksi sairauden, työttömyyden, vanhemmuuden ja opintojen, perustella. Sosiaaliturvaetuudet perustuvat lähtökohtaisesti työstä saatuihin ansioihin, jonka lisäksi on perusturva.
  2. Palveluiden ja etuuksien tulee muodostaa nykyistä parempi kokonaisuus.
  3. Sosiaaliturvan hakemisen ja saamisen tulee olla selkeä sitä tarvitsevalle.

Perustelut

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden maksamilla eläkemaksuilla. Työntekijät ja työnantajat rahoittavat myös suurimman osan työttömyysturvasta, perhe- sekä sairausvakuutusetuuksista. On siis perusteltua, että työmarkkinajärjestöt osallistuvat sosiaaliturvan uudistamiseen. Suomessa on hyvää kokemusta siitä, että yhdessä sopimalla on viety läpi isoja muutoksia. Se on tuottanut vakautta yhteiskuntaan ja esimerkiksi työntekijöille kohtuullisen eläketurvan.
Sosiaaliturvasta on vuosien aikana tullut monimutkainen sekä etuudensaajille että sitä toimeenpaneville. Sosiaaliturvamme on kuitenkin perusperiaatteiltaan toimiva ja toimeentuloa turvaava erilaisissa elämäntilanteissa. Ansioturva ehkäisee osaltaan köyhyyttä ja kannustaa työn tekemiseen.
Palvelujen ja etuuksien yhteen toimivuutta on kehitettävä vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita. Esimerkiksi työttömiä on tuettava palaamaan työelämään laadukkaiden työvoimapalveluiden avulla. Palveluilla tuetaan myös ihmisten osallisuutta sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä.
Etuusjärjestelmä voi taustalla olla monimutkainen, mutta sen on oltava helppo etuuden saajalle. Digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio tarjoavat uusia keinoja helpottaa hakemusten käsittelyä.

Lue myös

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen yhteinen hallitusohjelmakirjaus eläkepolitiikasta hallitusneuvotteluissa 2023 (pdf)

Ansiosidonnaiselle päivärahalle pääsyä on helpotettava ja päivärahan tasoa parannettava

Työttömyysturvan tarkoituksena on turvata työntekijöiden toimeentulo työttömyyden ajalta sekä mahdollistaa osaamista vastaavan uuden työn etsiminen. Erityisesti matalapalkkaisilla aloilla työskennelleiden työttömien toimeentulo kaipaa parantamista.

Tavoitteet

 • Korotetaan työttömyyspäivärahan tasoa esimerkiksi poistamalla omavastuuaika (5 pv).
 • Helpotetaan ansiopäivärahalle pääsyä lyhentämällä työssäoloehto kolmeen kuukauteen.
 • Ulotetaan ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille nykyistä työttömyyskassajärjestelmää kehittämällä sekä työttömyysturvan tasoa parantamalla.
 • Toteutetaan palkansaaja- ja yrittäjätulot huomioiva työttömyysturvan yhdistelmävakuutus.

Perustelut

Eritysesti osa- ja pätkätyötä tekevillä on vaikeuksia täyttää nykyinen työssäoloehto. Omavastuupäivien poistaminen on yksi konkreettinen keino parantaa työttömyysturvaa.
Erilaisilla työajoilla työskentelevien pääsyä ansiopäivärahalle tulee helpottaa. Työssäoloehto kaipaa lyhentämistä, sillä osa- ja pätkätyötä tekevillä on vaikeuksia täyttää nykyinen työssäoloehto.
Palkkatyön ja yrittäjätyön yhdistämisen vaikutusta työttömyyspäivärahaan tulee vahvistaa. Tämä voidaan toteuttaa ottamalla käyttöön molempien töiden yhteinen vakuuttaminen yhdistelmävakuutuksella. Ansiopäivärahan taso nousee, kun palkansaaja- ja yrittäjätulot vaikuttavat päivärahan perusteena olevaan palkkaan.

Evästeasetukset

Käytämme sivuillamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, verkkosivujemme kehittämiseksi ja viestinnän kohdentamiseksi. Voit hyväksyä kaikki evästeet tai valita, mitä evästeitä hyväksyt.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.