Aktiivinen elinkeinopolitiikka

Kestävää kasvua on tuettava aktiivisella teollisuuspolitiikalla

Vihreä siirtymä ja ilmastonmuutoksen torjunta haastavat toimialoja. Suomi on teollisuudelle houkutteleva investointikohde, mutta meidän on varmistettava, että näin on myös jatkossa.

Tavoitteet

 • Polttoaineiden ja sähkön hintakehitys on pidettävä maltillisena.
 • Tutkimusta ja innovaatioita pitää tukea erityisesti suorilla tuilla.
 • Uusia teknologioita kuten pienydinvoimaloita ja vetytaloutta pitää edistää sääntelyllä ja tarvittaessa valtion ja yksityisen sektorin yhteisyrityksillä.
 • Osaamiseen on panostettava. Erityisesti ammatillisen koulutuksen tasoa on nostettava ja rahoitus turvattava.
 • Sääntely-ympäristön on oltava ennakoitavaa investointivarmuuden takaamiseksi (esimerkiksi ennakkolupajärjestelmä).

Perustelut

Palkkamenojen lisäksi teollisuuden kustannukset koostuvat energiasta, logistiikasta, raaka-aineista ja komponenteista sekä investoinneista ja niiden rahoituksesta. Suomi on teollisuudelle houkutteleva investointikohde ja palkoilla on varaa nousta, kun kyseiset menot ovat kohtuullisella tasolla kilpailijamaihin verrattuna.
Vihreä siirtymä ja ilmastonmuutoksen torjunta asettavat useita toimialoja murrosvaiheeseen. Uusien teknologioiden nopean kehittymisen takaamiseksi on yhdistettävä julkisen sektorin riskinsietokyky sekä yksityisen sektorin pääomat ja osaaminen. Tarvittaessa uusien toimialojen synnyttämiseksi on voitava perustaa uusia valtionyhtiöitä.
Panostamalla tutkimukseen ja innovaatioihin voimme taata, että Suomessa toimivat yritykset uudistuvat ja kansantaloutemme tuottavuus kasvaa. TKI-tukien suhteen tulee suosia vaikuttavuudeltaan parhaita keinoja.
Suomesta löytyy viime vuosilta esimerkkejä teollisuuslaitoksista, jotka ovat kaatuneet harmillisen myöhäisessä vaiheessa (esimerkiksi BASF:n tehdas Harjavallassa). Tiukasta sääntelystä on syytä pitää kiinni, mutta toimijoiden oikeusturvan ja yleisen investointivarmuuden takaamiseksi olisi luvitusta kehitettävä esimerkiksi ennakkolupajärjestelmää kehittämällä.

Kriisien koettelemaa matkailualaa tuettava

Matkailuala on kärsinyt koronapandemian seurauksena poikkeuksellisen rajusti. Ukrainan sota on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Matkailijat on saatava palaamaan Suomeen ja suomalainen matkailu on nostettava uuteen kukoistukseen.

Tavoitteet

 • Visit Finlandin rahoitus on nostettava muiden pohjoismaiden tasolle.
 • Suomesta on rakennettava ympärivuotisen matkailun maa.
 • Energiaintensiivisten palveluiden sähköveroa on alennettava teollisuuden tasolle.

Perustelut

Visit Finland on Business Finlandin alainen Suomalaista matkailualaa edistävä organisaatio. Monet suomalaiset matkailualan yritykset ovat liian pieniä, että kykenisivät markkinointiin ulkomailla. Visit Finlandin resursseja kasvattamalla tietoutta Suomesta matkakohteena on mahdollista kasvattaa.
Suomen matkailuala on perinteisesti ollut sesonkipohjaista. Matkailun ympärivuotisuuden lisääminen parantaa toimialan kannattavuutta sekä alueellista kehitystä. Ympärivuotisuuden myötä ala pystyy paremmin houkuttelemaan investointeja ja helpottamaan työvoiman kohtaannon haasteita. Matkailun ympärivuotisuuden kehittämisellä on myös laajempia myönteisiä vaikutuksia.
Monet matkailualat, esimerkiksi hiihtokeskukset, ovat energiaintensiivistä toimintaa. Laskemalla näiden toimialojen sähköveroa teollisuuden sähköveroluokkaan parannetaan niiden toimintaedellytyksiä.

Liikenneinvestoinneissa on painotettava kustannustehokkuutta ja perusväylänpidon rahoitus on turvattava

Toimiva liikenneinfra on keskeinen yhteiskunnallinen palvelu pitkien etäisyyksien Suomessa. Meidän on huolehdittava väyläverkon toiminnasta riittävillä ja vaikuttavilla uusinvestoinneilla sekä lyhentämällä suureksi kasvanutta korjausvelkaa.

Tavoitteet

 • Perusväylänpidon rahoitustaso on nostettava 1,4 miljardiin ja rahoitus on sidottava indeksiin. Liikenneinvestointeihin on panostettava 600 miljoonaa euroa vuosittain. Parlamentaarisesti hyväksyttyä Liikenne 12 -selontekoa on noudatettava.
 • Suuria raideinvestointeja on kyettävä priorisoimaan aitojen tarpeiden mukaan.
 • Liikennehankkeiden suunnitteluperusteeksi tulisi ottaa matka-ajan lisäksi matkaketjujen toimivuus.

Perustelut

Liikenneverkon korjausvelka paisuu. Tämä kasvattaa päästöjä ja kustannuksia sekä aiheuttaa liikenteen hidastumista ja heikentää toimintavarmuutta. Suomessa liikenneinfran rahoitustarpeet ovat muita maita suuremmat johtuen muun muassa kaukaisesta sijainnista ja raskaasta sekä kuljetusintensiivisestä teollisuudesta. Liikenneverkon ylläpidon laiminlyönti johtaa kalliimpiin kertainvestointeihin tulevaisuudessa.
Suomella ei ole mahdollisuutta toteuttaa kolmea suurta ratahanketta (tunnin juna, päärata ja itärata) yhtäaikaisesti. Kustannus-hyöty näkökulmasta ainoastaan pääradan jätti-investointi on jossain määrin perusteltu. Muilla rataosuuksilla on mahdollista saavuttaa yhtä suuria hyötyjä murto-osalla jätti-investointien kustannuksista. Suurten ratahankkeiden hylkäämisen ehdoksi tulisi asettaa sitoutuminen tunnistettujen puollonkaulojen korjaamiseen ja purkamiseen.
Liikennesuunnittelussa on tyypillisesti painotettu matka-aikojen lyhentämistä liikennevälineitä nopeuttamalla. Se on toisinaan epätarkoituksenmukaista, sillä pienetkin nopeutukset voivat edellyttää suhteettoman suuria investointeja. Matka-aikoja voi lyhentää tehokkaammin synkronoimalla yksittäisten liikennevälineiden aikatauluja matkaketjuiksi. Hyvin suunnitelluilla aikatauluilla ja vaihtoyhteyksillä on mahdollista lyhentää matka-aikoja kustannustehokkaasti. Synkronoitu ja kokonaisuuden kannalta nopein liikennejärjestelmä voi toisinaan edellyttää jopa tiettyjen liikennevälineiden ja yhteyksien hidastamista.

Evästeasetukset

Käytämme sivuillamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, verkkosivujemme kehittämiseksi ja viestinnän kohdentamiseksi. Voit hyväksyä kaikki evästeet tai valita, mitä evästeitä hyväksyt.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.